Disiplin ve Soruşturma

  • Sıralama

Fenne Aykırı Sağlık Raporu Hk.

Kurumumuz personelinin almış olduğu Sağlık Raporunun usul ve fenne uygunluğu hakkında değerlendirme yapılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastane Hizmetleri Başkanlığına gönderilmiş olup, kurum cevap yazısında usul ve fenne uygun olmadığı bildirilm...

Disiplin Soruşturması Yapılması ve Disiplin Cezası Verilmesi Hk.

Belediye kadrolu olarak çalışmakta olan personel (memur) işe mazeretsiz ve izinsiz olarak 1 gün gelmemiş ve hakkında tutanak tutulmuştur. Bu nedenle hakkında disiplin soruşması açılmıştır. Disiplin soruşmasının uygulama prosedürü hakkında detaylı ola...

İtiraz Üzerine Kaldırılan Disiplin Suçuna İlişkin Fiil İle İlgili Olarak Tekrar Soruşturma Açılması Hk.

Selam hocam, Belediyede isnat edilen fiilden dolayı bir personele idari soruşturma başlatılıyor. Soruşturma sonucunda uyarma cezası veriliyor. Uyarma cezası verildikten sonra itiraz ediliyor ve kurum ceza verilmesine yer olmadığına dair karar veriyor...

Memur Disiplin Kurulu

Hocam belediyemizin, memur disiplin kurulu, Bel. Bşk. Yard. başkanlığında iki atanmış iki encümen üyesinden oluşacak şekilde kurulmuştur. Disipline konu olan bir olay oldu. Fakat olayın müdahillerinden birisi de disiplin kurulu başkanı olan başkan ya...

Disiplin Soruşturması Hk.

Kurumumuzda görevli bazı memurlar hakkında yürütülen disiplin soruşturması kapsamında kaymakamlık makamının görevlendirdiği muhakkik soruşturmayı yarıda bırakmış ve muhakkik görevinden istifa etmiştir. Memurlar da zimmet suçu şüphesi olduğu ve soruşt...

Hakkında Soruşturma Açılmış Olan Memura Aylıksız İzin Verilmesi Hk.

Bir önceki dönem özel kalem müdürü olan memur, yeni seçimle birlikte yeni seçilen başkan tarafından görevinden alınarak zabıta memuru kadrosuna atanmıştır. Ancak özel kalem müdürlüğü görevi süresince yapmış olduğu bir takım mevzuat dışı uygulamalarda...

İşe Sürekli Geç Gelen Memur Hakkında Yapılacak İşlemler

İşe sürekli olarak geç gelen memur hakkında yapılması gereken işlemler sırasıyla nelerdir? Teşekkürler.

Görevden Uzaklaştırma Süresi

Halen savcılık soruşturması (henüz dava açılmamış) aşamasında bulunan, görevi kötüye kullanma iddiası ile hakkında 2015 yılından beri görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanan bir memur hakkında uygulanan ve halen devam idari işlem mevzuat açısından do...

Raporlu Memur Hakkında Disiplin Soruşturması

Personelimiz hakkında yürütülecek olan bir disiplin soruşturmasına başlamadan önce personel rapor almıştır. Raporlu sürede disiplin soruşturması onayı, savunma istemi ve açığa alma işlemleri yapılabilir mi, yapılmasında herhangi bir kanuni engel var...

Disiplin Cezası Verme Yetkisi

İyi günler, İşlediği bir suçtan dolayı memurumuzdan savunmasını istedik. Verilecek hangi cezalar disiplin kurulunun kararını gerektirmez? Kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesi durdurulması Disiplin kurulu toplanmadan Başkanlıkça verilebilir mi?