Disiplin ve Soruşturma

  • Sıralama

Disiplin Cezalarının Sicilden Silinmesi Hk.

Merhaba Hocam, öncelikle vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederiz. 2016 yılında bir memurumuz iki adet uyarı cezası aldı. Cezaların beş yıllık süresi doldu. Buna istinaden cezaların kaldırılmasına yönelik olarak yazılı dilekçe verdi. Sormak is...

Amire saygısızlık ve Kınama Cezası Hk.

Görevli personelin amir karşısında bacak bacak üzerine atarak uyarılması ve aynı fiile devam etmesi durumunda izlenecek yol nelerdir? İyi günler.

Zimmet Suçu İşleyen Memur Hk.

Hocam; daha önce de bilgi istemiştim bu konuda. Belediyemizde bir memur personelimiz Belediyemiz hesabından şahsi hesabına para aktarma suretiyle zimmet suçu işlemiştir. Daha sonra iadesi sağlanmıştır. Başkanlığımız tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı...

Disiplin Cezasına İtiraz ve Disiplin Kurulu Hk.

İyi günler hocam, 657 sayılı Kanunun 130. maddesi gereği 7 gün içerisinde memura savunmasını vermesini yazı ile bildirdik. Memur 7 gün içerisinde savunmasını vermediğinden, 657 sayılı Kanunun 125/A-b maddesi gereğince memura uyarı cezası verildi. Uya...

Disiplin Cezasında Fiillerin Tekerrürü Hk.

İyi günler hocam, uyarma cezası alan memura ikinci kez uyarma cezası verilir mi?

Disiplin Cezası Hk.

İyi günler hocam, zabıta memuru kurumdan izinsiz görev mahallini terk etmiştir. 657 sayılı kanunun 125. maddesi: A - Uyarma : b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek, denmektedir. 657 sayılı DMK'nun...

Hakkında Kamu Davası Açılan Şirket İşçisi Hakkında Yapılacak İşlemler Hk.

Hocam; Belediyemiz Şirketinde çalışan personel hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca Resmi Belgede Sahtecilik suçu bakımından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame tanzim edilmiş olup, Asliye Ceza Mahkemesine Türk Ceza Kanununun 204/1 maddesinde dü...

Sayıştay Sorgusuna İlişkin Bilgi ve Belgelerin Basına Sızdırılması Hk.

1-) Sayıştayın sorgu üzerine cevaplanmak üzere gönderilen sorgu belgesi gizli belge olarak nitelendirilebilir mi? Sorgular kişilere özel gönderildiğinden bunların basına sızdırılması KVKK kapsamında kişisel verilerin açıklanması olarak değerlendirile...

İmar Planına Aykırı İmar Durum Belgesi Verilmesi Hk.

İlçemiz merkezinde konut imar alanında bulunan bir parsele verilen yapı ruhsatı hakkında yapılan inceleme ile; 09.10.2017 tarih ve 1353 nolu Yapı Ruhsatının 05.09.2017 tarihinde düzenlenen imar durumuna uygun olarak verildiği, ancak İmar Durumunun 01...

Memurun Görev Yazısını Almaması Hk.

Hocam, Belediyemizde Tekniker ünvanlı bir memur personele insan kaynaklarınca belediyenin park ve bahçe işlerinin takip kontrol ve temizliğinin yapılması için görev yazısı yazılmış, bu personel görev yazısını almamıştır. Nasıl bir işlem tesisi gereki...