Disiplin ve Soruşturma

  • Sıralama

Ücretsiz İzindeki Memur Hakkında Disiplin Soruşturması

Ücretsiz izinde olan bir personel hakkında sosyal medya paylaşımları sebebi ile ücretsiz izinde iken disiplin soruşturması yapılabilir mi ?

Aylıksız İzin Dönüşü Göreve Başlamayan Memur Hakkında Mustafi İşlemi

Belediyemizden bir yıl ücretsiz izin alıp yurt dışına giden ve izin bitiminde geçerli bir mazeret bildirmeksizin üst üste 10 günden fazla işe gelmeyen memur nasıl bir işlem uygulanmalı? Savunması alınmadan -ki savunma almak mümkün değil; çünkü kendis...

Disiplin Kurulu Hk.

Büyük şehir ilçe Belediyelerinde Disiplin Kurulu Belediye Başkanın görevlendireceği Belediye Başkan yardımcısı Başkanlığında dört üye ve varsa sendika temsilcisi oluşur denilmektedir. 1- Belediye Başkan Yardımcısı atanmamış ve boş olan belediyelerde...

Disiplin Soruşturmasının Kimler Tarafından Açılacağı ve Cezaları Kimlerin Vereceği

Öncelikle iyi çalışmalar dilerim. 1. 11.03.2022 tarihinde yayınlanan disiplin amirleri yönetmeliğinden önce müdür tarafından zabıta amir ve zabıta komiserine ait tutanak sonrası gerek savunma alma gerek cezalandırma işlemleri müdür tarafından mı dev...

Mahalli İdareler Disiplin Amirleri Yönetmeliği Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. 11 Mart 2022 tarihli ve 31775 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren MAHALLİ İDARELER DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ için s...

Kılık ve Kıyafet Kurallarına Uymayan Personeller Hakkında Uygulanacak Ceza Hk.

İyi günler, personelin kanun ve yönetmeliğe uygun kılık kıyafetini giymediği saç sakal durumunda gerekli tembih ve ikazlara rağmen dikkat edilmesi durumunda hangi işlemler uygulanmalıdır? Teşekkürler.

Görevlerini Yerine Getirmeyen Personellerle İlgili Yapılacak İşlemler Hk.

İyi günler dilerim. Büro hizmetleri iş ve işlemlerinde müdür tarafından gereği ve bilgi olarak havale edilen veya aylık yapılması gereken yazılı iş ve işlemlerin eksik veya hatalı ya da hiç yapılmaması durumunda memur ve işçiye uygulanacak işlemler m...

İlk Derece Yargılamasında Hapis Cezası Alan Personeller Hk.

Belediyemizde görevli bazı personeller Edimin İfasına Fesat Karıştırma suçundan ceza aldılar. İlk derece mahkemesi tarafından verilen bu karar neticesinde kişilerin memuriyetle ilişiği kesilebilir mi? Yoksa üst mahkeme tarafından kararın kesinleşmesi...

Disiplin Cezasında Tekerrür Hk.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. Maddesinin (B) bendinin (d) fıkrası gereğince “Hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak” fiili nedeniyle Kınama cezası verilen memura aynı fiili si...

Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Güncellenmesi Hk.

Sayın Hocam, Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 30.04.2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği" gereği olarak güncellenmesi konusunda tereddütte düşülmüştür. Söz konusu Yönetmeliğin geçici 1...