Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi30.05.2013
  • KurumTürk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı

Bu Yönetmelik; Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında görevli personelin disiplin amirlerini belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personel ile 24/10/2011 tarihli ve 656 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesi uyarınca görev yapan personeli kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar