Memurluğa Atanan Uzman Erbaşın Terfisinde Bekleme Süresi Hk.

  • 10.03.2020 *** ***
  • ********* ****** Kaynaşlı Belediyesi

Soru

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu tabi şekilde çalışan kişi kendi isteği ile istifa edip 657 sayılı personel kanuna tabi bir belediyede açıktan atanarak görev yapmaya başlamıştır. Bu kişi lise mezunu olup Askerlikte 926 sayılı kanuna göre 10/1 derece kademesinden görevine başlayıp 9/1 derece kademeye geldiğinde yani 3 yıl çalışıp kendi isteği ile istifa ederek açıktan atama ile 2012 yılında belediyemizde 9/1 derece kademeden 8 dereceli zabıta memuru kadrosunda göreve başlamıştır. “Memur kadrolarına ataması yapılan personelin intibakı yapılırken memuriyete giriş dereceleri 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca belirlenmekte ve uzman erbaşlık' ta geçen hizmet süreleri kazanılmış hak aylığında değerlendirilmekte olup, mezkur hükme göre yapılacak intibak işleminde ilgililerin 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşamayacak şekilde mi yoksa uzman erbaşlık'tan ayrıldıklarında ki derece kademeden devam ettirilerek mi intibakı yapılır? Not: Personelin girişi 9/1 den yapılarak 657 s.k. 71. Maddesine göre 7 yıl bekletme uygulanmıştır. Not: Danıştay Ne Diyor? Danıştay 10. Dairesince 12.01.1999 tarih ve E.1998/2862, K.1999/29 sayılı karar ile, 657 sayılı Kanunun 71 inci maddesinin son fıkrası hükmünün yalnızca 657 sayılı Yasada sayılan sınıflardan birinde göreve başlayan ve sonra başka bir sınıfa geçerek memuriyete devam eden kişilerin terfi durumlarını saptamakta olduğu belirtilerek 926, 3466 ve 3269 sayılı Kanunlara tabi personelden görevlerinden ayrılarak 657 sayılı Kanuna tabi statülere geçenler hakkında bu Kanunun 71.maddesindeki bekletilme işleminin yapılamayacağı, esastan karara bağlanmış bulunuyor. Bu karar uyarınca 926, 3466 ve 3269 sayılı Kanunlara tabi olarak görev yaptıktan sonra bu görevinden ayrılarak 657 sayılı Yasa hükümlerine göre açıktan ataması yapılanlar için sınıf değişikliğinden söz edilemeyeceğinden, bu durumda olan sigortalıların emeklilik keseneğine esas aylığa ait derece ve kademe yönünden bekletilmeksizin önceki görevlerinden ayrıldıkları tarihte bıraktıkları derece ve kademedeki kıdemleri dikkate alınarak intibaklarının yapılması gerekiyor denilmektedir.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar