Strateji ve Bütçe Başkanlığı Personelinin Yetiştirilmesi Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi27.06.2019
  • KurumStrateji ve Bütçe Başkanlığı

Bu Yönetmelik; mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırılmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışında eğitim ve araştırma kuruluşlarına, hizmetle ilgili yabancı kurum ve kuruluşlara ve uluslararası resmi veya özel kuruluşlara gönderilecek Strateji ve Bütçe Başkanlığı personelinin seçilmesine ve bu personelin söz konusu programlar süresince tabi olacakları hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayımlanmış olup; yurt dışı eğitime gönderilecek olan Strateji ve Bütçe Başkanlığı personeli hakkında uygulanır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar