Orman Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi10.09.2013
  • KurumOrman ve Su İşleri Bakanlığı

Bu Yönetmelik; Orman Genel Müdürlüğünde görev yapan Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemek amacıyla çıkarılmış olup; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurlarını kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar