Belediye Başkanlığı Yapmış Olanların Müdür Olarak Atanıp Atanamayacakları

  • Mevzuat Tarihi09.06.2014
  • KurumDevlet Personel Başkanlığı

Bu görüş; daha önce asaleten “Belediye Başkanı” olarak görev yapmak suretiyle bu unvanı ihraz etmiş olması ve öğrenim, hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşıması kaydıyla, "Şube Müdürü" kadrosuna görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan naklen atanmasının kurumların takdirinde olduğuna, yasal olarak bir engelin bulunmadığına ilişkindir.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar