Avrupa Birliği Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi16.12.2020
  • KurumDışişleri Bakanlığı

Bu Yönetmelik; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Avrupa Birliği Başkanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Avrupa Birliği Başkanlığında görev yapan personelden, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacakları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar