Meclisin İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personel Sayısını Belirleme Yetkisi Hk.

  • 19.12.2019 N*** T***
  • ********* ****** Bozüyük Belediyesi

Soru

Sayın Hocam Merhaba T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün tam zamanlı sözleşmeli personel ücretlerinin açıklandığı genelgede “Ayrıca, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına ilişkin uygulamaların ilgili meclis veya yönetim kurulu kararı ile verilen iznin amacına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin tespiti için, tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına yönelik olarak alınacak meclis veya yönetim kurulu kararlarında her bir kadro unvanı için kaç adet tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına izin verildiği de açıkça karara bağlanacaktır.” denilmektedir. Belediye Meclisine sadece ücret belirleme yetkisi kanunla verilmiş olmasına rağmen genelgelerde sözleşmeli çalıştırılacak kişi sayılarının da meclis kararında belirtilmesi gerektiği yazılmaktadır. Belediye Meclisi kararında personel sayısı belirtmemiz gerekir mi? Sadece ücret belirlememiz yeterli midir? Saygılarımla

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar