Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi17.08.2019
  • KurumMaden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Bu Yönetmelik; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden, 5 inci maddede belirtilen görevlere, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar