Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi29.06.2019
  • KurumKamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Stand...

Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanmış olup; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan kadrolara görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar