Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi23.12.2005
  • KurumMilli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

Bu Yönetmelik; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup; Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden şube müdürü ve daha alt görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar