Adalet Uzmanlığı Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi04.07.2012
  • KurumAdalet Bakanlığı

Bu Yönetmelik; Adalet uzman yardımcılığı ve Adalet uzmanlığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş sınavı, tez ve yeterlik sınavlarının şeklini ve uygulamasını, sınav kurullarının oluşumunu, Adalet uzman ve uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları ile görev ve yetkilerini düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar