Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi17.08.2012
  • KurumSahil Güvenlik Komutanlığı

Bu Yönetmeliğin; Sahil Güvenlik Komutanlığı karargâhı ile bağlı birlik ve kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurlarının, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ile personel planlamaları esas alınarak görevde yükselme ve unvan değişikliği niteliğindeki atamalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, Sahil Güvenlik Komutanlığı karargâhı ile bağlı birlik ve kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Sahil Güvenlik hizmetleri sınıfı hariç personeli kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar