Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 4)

  • Mevzuat Tarihi24.05.2013
  • KurumÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Bu Tebliğ; Devlet Memurları Kanununun uygulanmasında ortaya çıkan bazı tereddütlerin giderilmesine ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik açıklamaların yapılması amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar