İmar ve fen İşleri Müdürlerine Ek Özel Hizmet Tazminatı

  • Mevzuat Tarihi29.03.2006
  • KurumBütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Bu görüş, mühendis ve mimar kariyerlerine haiz olup İmar İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü kadrolarında bulunan personele, Başkanlık tarafından projelendirilen faaliyetler ile çevre düzeni planı çalışmalarında fiilen görev almaları nedeniyle, 2005/8501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararma ekli II sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 5 inci maddesinde öngörülen ek özel hizmet tazminatının ödenmesi hususunda tereddüt üzerine verilmiştir.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar