Yeni Görevde Yükselme Yönetmeliğine Göre Vekalet ve Eğitmen ve Ekonomist Kadrolarına Sözleşmeli Alınması

  • 07.07.2020 A*** K***
  • ********* ****** Ataşehir Belediyesi

Soru

Sayın hocam, 02/07/2020 tarihinde yayımlanan Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Esaslarına Dair Yönetmelik gereğince; 

Soru 1) Temizlik İşleri Müdürü kadrosuna; Anadolu Üniversitesi 4 yıllık İşletme Fakültesi mezunu bu kadroya vekalet ederse vekalet ücreti alabilir mi? 

Soru 2) Ruhsat ve Denetim Müdürü kadrosuna; Anadolu Üniversitesi 4 yıllık İşletme Fakültesi mezunu olup; yine Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim dalı İşletme, bilim dalı Muhasebe finansman Yüksek lisans mezunu olan bu kadroya vekalet ederse vekalet ücreti alabilir mi? 

Soru3) Zabıta Müdürü kadrosuna atanabilmek için şartların ne olması gerekir?

Soru4) Eğitmen Unvanlı Sözleşmeli çalışan personellerin farklı branşlarda olup; yeni yönetmeliğe göre çalıştırılma durumu nasıl olacak? 

Soru5) Sözleşmeli Kadro karşılı Ekonomist olarak çalıştırılan İşletme bölümleri mezunlarının yeni yönetmelik gereğince; tebliğlerini şuan mı, yoksa sözleşme tarihleri sona erdiği yıl sonunu mu beklememiz gerekir? İşletme mezunu olan personelleri hangi kadro karşılığı değerlendirilebiliriz.? 

Hocam yukarıda bahse konularda tereddüde düşüldüğünden tarafınızca yorumlanarak tarafımıza bilgi verilmesini arz ederim.

Cevap

Cevap 1: Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Esaslarına Dair Yönetmelik ile Teknik Müdürlük, İdari Müdürlük ayırımı kaldırıldığından eğitim farkı gözetmeksizin Yönetmelikte bu Müdürlük için gereken diğer şartları taşıyan memurlar, asildeki şartları taşımış olacağından vekalet aylığı alabilecektir.

Cevap 2: Bu sorumuzun cevabı da, 1 inci soruya verdiğimiz cevapla aynıdır.

Cevap 3: Zabıta Müdürü kadrosuna atanabilmek için 657 sayılı Kanunun 68/B maddesindeki şartların taşınıyor olması gerekmektedir.

Soru 4 ve 5: Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Esaslarına Dair Yönetmelik’te doğrudan sözleşmeli personellerle ilgili bir düzenleme mevcut değildir. Sadece, Ekonomist kadrosuna atanabileceklerin hangi okul mezunu olacakları düzenlenmiştir. Bu konuda muhtemelen, Bakanlık bir görüş ortaya koyacaktır. Eğitmen kadrosu için de durum aynıdır. Bu düzenlemelerin, bu kadrolara sözleşmeli istihdamında ancak referans alınması söz konusu olabilir.

 

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar