Memur Kadrosundaki Personelin VHKİ Kadrosuna Atanması

  • 10.08.2020 F*** ***
  • ********* ****** Döşemealtı Belediyesi

Soru

Merhaba hocam. 02.07.2020 tarih ve 31173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik gereği: “Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar Madde 5 – (1) görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir: a) yönetim hizmetleri grubu; 1) müdür, şube müdürü, 2) koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, bando şefi. B) hukuk hizmetleri grubu; 1) hukuk müşaviri. C) bilgi işlem hizmetleri grubu; 1) çözümleyici. Ç) araştırma, planlama ve savunma hizmetleri grubu; 1) uzman, sivil savunma uzmanı. D) idari hizmetler grubu; 1) ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru, eğitmen, 2) bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, koruma ve güvenlik görevlisi, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar, şoför. E) yardımcı hizmetler grubu; 1) aşçı, bahçıvan, bekçi, dağıtıcı, gassal, hastabakıcı, hayvan bakıcısı, hayvan kesicisi, hizmetli, çocuk bakıcısı, gemici, bakıcı anne, temizlik hizmetlisi, kaloriferci, sağlık teknisyen yardımcısı, teknisyen yardımcısı, matbaacı.” Şeklinde belirtilmiştir.

Bu durumda; “2) bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, koruma ve güvenlik görevlisi, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar, şoför” kadrolarında görev yapan personellerin kendi içinde atama yapılabilmesi için sınav şartı gerekir mi? Örneğin memur kadrosunda görev yapan bir personel gerekli şartları taşıması halinde veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna sınavsız atanmasında bir sakınca olur mu? Teşekkürler iyi çalışmalar.

Cevap

Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (d/2) bendinde sayılan “Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, koruma ve güvenlik görevlisi, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar, şoför” Yönetmeliğin 5. maddesinin (e) bendinde sayılan yardımcı hizmetler grubundaki kadrolarda yer alan memurlar görevde yükselme sınavında başarılı olmaları durumunda atanacaklardır. Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (d/2) bendinde sayılan kadrolar arasındaki atamalar görevde yükselme sınavına tabi değildir. Örneğin, Memur kadrosunda görev yapan bir personel gerekli şartları taşıması halinde Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni kadrosuna görevde yükselme sınavına girmeden atanması mümkündür.  

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar