Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 161) (666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine İlişkin)

  • Mevzuat Tarihi01.01.2012
  • KurumMaliye Bakanlığı

Bu Tebliğ; bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde kamu görevlilerinin mali haklarına ilişkin düzenlemelerde uygulama birliğinin sağlanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar