Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Hk.

  • 28.01.2021 F*** A***
  • ********* ****** Nusaybin Belediyesi

Soru

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü)'nın 05.01.2021 tarihli ve E-26073187-900-7579 sayılı yazısı gereğince, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında 2021 yılında yapılacak yerel yönetim personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılmaları için müracaatta bulunan memurlarımızın bilgileri aşağıya çıkartılmıştır. Adı geçenlerle ilgili olarak ihtiyaç duyulan bilgileri detaylı bir şekilde bilgilendirilmesi hususunu;

1- Belediyemiz bünyesinde 15.03.2010 tarihinde Sözleşmeli Personel olarak göreve başladı, 02.08.2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı KHK ile Memurluğa atanmış bulunmaktadırlar. Halen görev yapmaktadırlar. bunların bilgileri, bu durumda iki kişi bulunmaktadır. a) Unvanı = Tekniker, b) Öğrenim Durumu = İktisat Fakültesi 4 yıllık Kamu Yönetimi Bölümünden 25.05.2015 tarihinde diplomayı almış, c) Direk Müdürlük sınavına girebilir mi?

2- Şef ve Tekniker unvanlı bulunan memurlarda direk Müdürlük sınavına katılabilir mi?

3- Belediyenin Sınava girecek kişileri bildirme zorunluğu var mı? Yukarıda yazılı bulunan maddelere ayrı ayrı olacak şekilde detaylı bir cevap verilmesi hususunu; Takdirlerinize arz ederim.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar