Çözümleyici Kadrosunda Sözleşmeli İstihdamı Hk.

  • 02.03.2020 M*** A***
  • ********* ****** Amasra Belediyesi

Soru

02.01.2020 tarih 83683335-900-291 sayılı yayımlanan 2020/2 Genelgeye istinaden,“1-Sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin,yürütülecek hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşıması şarttır.Bu nitelikler konusunda,6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların eki”4 sayılı cetvel A-Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir Cetvel”de aranan nitelikler veya Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte yer alan personel kadro unvanları için aranan nitelikler dikkate alınacaktır.Yerel yönetimlerimiz sözleşmeli personel istihdamında yukarıdaki belirlenen nitelik özelliklerinden birini tercih edebilecektir.” Denilmekte olup buna istinaden; 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların eki”4 sayılı cetvel A-Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir Cetvelde yer alan Çözümleyiciye ait asgari nitelikleri gösterir cetvelde “Yükseköğretim kurumlarında en az lisans düzeyinde mezun olmak ve istihdam edileceği bilgi işlem birimlerindeki programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek ve en az D düzeyinde KPDS veya yabancı dil bilgisine sahip olmak.” Denilmektedir. Ancak Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte yer alan “c) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için; 1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların; bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik mühendislikleri ile matematik, fizik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak,2) En az iki bilgisayar dilini bildiğini mezun olduğu okuldan alacağı belge veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikası ile belgelemek,3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek” gerekmektedir denilmektedir.Bu iki kıstasa istinaden Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte yer alan “Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların……” denilmektedir. Çözümleyici Sözleşmeli personel istihdamında yukarıdaki belirlenen nitelik özelliklerinden iki kıstas birbirinden bağımsız olamayacağından ibaresinde “veya” bağlacı bağımsız olarak tüm fakülte bölümlerini kapsamakta mıdır? Diğer Bakanlıklara ait Görevde Yükselme kıstaslarında yer alan Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için; En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak” denilmektedir.Buna istinaden Uluslararası İlişkiler Mezunu (4 Yıllık) ,En az iki bilgisayar dilini bildiğini Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikası ile belgeleyen ve en az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgeleyen birisi Belediyemizde Sözleşmeli Çözümleyici olarak çalışabilir mi?

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar