Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi28.11.1982
  • KurumBakanlar Kurulu

Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 21 inci maddesine dayanılarak Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan memurları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar