Uzman Çavuşların Açıktan Atanmalarında Hizmet Süresi Şartı Hk.

  • 17.02.2020 N*** ***
  • ********* ****** Beyşehir Belediyesi

Soru

10.02.2016 tarihli ve 6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5.maddesine "Uzman erbaşların 14.07.1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az yedi hüzmet yılını tamamlamış olmaları gerekir" fıkrası eklenmiştir. 6663 Sayılı Ger Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10/02/2016 tarihinde yürürlüğe girmesinden önce, 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu kapsamında uzman erbaş olarak görev yapan ve iki yıllık hizmet süresini dolduran ve kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyerek görevinden ayrılanların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi kapsamında açıktan atamaları yapılabilirmi.? -Bu konuda Anayasa Mahkemesinin 13.12.2017 tarih, 2016/32 Esas, 2017/168 Karar Sayılı kararında 6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5.maddesine "Uzman erbaşların 14.07.1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az yedi hüzmet yılını tamamlamış olmaları gerekir. fıkrasının iptali için açılan davada bu atamalar için olumsuz karar verilmiştir. Ayrıca; - 22.06.2017 tarih ve 93127266-900-EA.14155 sayılı yazılarına istinaden 16.07.2017 tarihinde Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne 1. Hukuk Müşavri A.Çakır tarafından havale edilen görüş yazısında bu tip atamaların yapılabileceği değerlendirilmektedir. Anayasa Mahkemesi ve görüş yazılarının incelenerek bu tip atamaların yapılıp, yapılamayacağı konusunda görüşlerinizi bekliyoruz.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar