Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi29.11.2003
  • KurumÖzelleştirme İdaresi Başkanlığı

Bu Yönetmelik; Özelleştirme İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personel ile Özelleştirme programına alınan kuruluşların ve bu kuruluşlara bağlı ortaklıkların Genel Müdürlerinin disiplin amirlerini tespit etmek ve uyulacak esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Özelleştirme İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre çalışanlar ile 4046 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükümlerine göre çalışan sözleşmeli personel ile Özelleştirme Programına alınan kuruluşun Genel Müdürü hakkında uygulanır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar