İletişim Uzmanlığı Yönetmeliği (Karar Sayısı: 383)

  • Mevzuat Tarihi27.11.2018
  • KurumCumhurbaşkanlığı

Bu Yönetmelik; iletişim uzman ve uzman yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş ve yeterlik sınavlarının şeklini ve uygulamasını, uzman ve uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları ile görev, yetki, hak ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla hazırlanmış olup; uzman yardımcılığına atanmak isteyen adaylar ile uzman ve uzman yardımcılarını kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar