Görevde Yükselme Başarı Puanı Hk.

  • 09.03.2020 S*** K***
  • ********* ****** Turhal Belediyesi

Soru

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’in 12. Maddesinde” Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.”, aynı yönetmeliğin 12/A maddesinde “Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.” 12/B “Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir,” hükümleri yer almaktadır. Bu hükümler çerçevesinde yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasına esas başarı puanı (60, 70) kaç olmalıdır.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar