2985 Sayılı Kanuna Göre Toplu Konut Fonundan Faydalanan Devlet Memurlarına ve Diğer Kamu Görevlilerine Açılacak Konut Kredisi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi17.02.1986
  • KurumToplu Konut İdaresi Başkanlığı

Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer personel Kanunlarına göre çalıştırılmakta olup, 5434 sayılı Kanuna göre T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi durumunda olan devlet memurları ile diğer kamu görevlilerinden, T.C. Emekli Sandığına prim ödemek sureliyle geçen fiili hizmet süresi en az 10 yıl ve daha fazla olanlara açılacak konut kredisine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar