2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 1)

  • Mevzuat Tarihi14.01.2006
  • KurumMaliye Bakanlığı

Bu Tebliğ; Devlet Memurları Kanununun 212'nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde, yemek bedelinin bütçeden karşılanmayan kısmının yemek yiyenlerden alınacağını belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar