Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel Yer Değiştirme Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi22.10.1998
  • KurumTürkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.

Bu Yönetmelik; Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ortaklıklarında çalışan kadrolu ve sözleşmeli personelin, görev ve mali haklar bakımından kayba uğramaması kaydıyla bulunduğu yerde veya başka bir yerdeki aynı veya bir üst kadroya atanma işlemlerine ilişkin usül ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup; Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ortaklıklarda çalışan kadrolu ve sözleşmeli personeli kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar