İş Sonu Tazminatı

  • 07.02.2019 H*** K***
  • ********* ****** İnebolu Belediyesi

Soru

Sayın hocam, belediyemizde sözleşmeli personel olarak görev yapan mühendis 3 yıl çalıştıktan sonra kendi isteği ile işten ayrılarak başka bir kurumda göreve başlamıştır. Şimdi de kendisine iş sonu tazminatı ödenmesi için başvuruda bulunmuştur. İş sonu Tazminatının ödenebilmesi için; Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarih 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 7. maddesi gerekli şartlar sayılmış ve (c) fıkrasında "İstihdamına ilişkin mevzuatında yer alan hükümler uyarınca kendi isteği ile sözleşmeyi fesh etmek" hükmü bulunmaktadır. Ancak bu maddedeki (istihdamına ilişkin mevzuatın) ne olduğu tarafımızdan tam anlaşılamadığından kendi isteği ile ayrılan sözleşmeli personele İş sonu tazminatı ödenip ödenmeyeceği hususunda tereddütte düşülmüştür. Konu hakkında aydınlatıcı bilgi verilmesi hususunu rica ederim.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar