Koruma Güvenlik Personeli Maktu Fazla Çalışma Ücreti Hk.

  • 01.03.2021 *** S***
  • ********* ****** Metropolitan Zonguldak Belediyeler Birliği

Soru

Birliğimizde Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinde 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın fiilen memur kadrolu olarak çalışan Koruma ve Güvenlik personeline daha önceki Bütçe Kanunlarının K cetvelinde fiilen çalışan Koruma ve Güvenlik personeli de sayılmış 2013 yılından itibaren Bütçe Kanunlarının K Cetvelinde Koruma ve Güvenlik personeli ibaresinin çıkarılmış olması ile sonradan çıkan başka bir kanun hükmü ile ilgili hükmün iptal edildiği yönünde açık bir hüküm ve madde yoktur. Metropolitan Zonguldak Belediyeler Birliğinde fiilen memur kadrolu olarak çalışan 18 Koruma ve Güvenlik personeli bulunmakta olup 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın çalışmaktadırlar Birlik Meclisimiz ile fazla çalışmaya yönelik maktu mesainin personelimize verilip verilmesi yönünde gerekli bilginin verilmesini rica ederim.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar