Zabıta Amirliği Görevde Yükselme Şartları Hk.

  • 24.10.2018 M*** A***
  • ********* ****** Köse Belediyesi

Soru

Belediye Zabıta Yönetmeliği Zabıta amirliğine atanabilmek için; 1) En az lise mezunu olmak, 2) 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları için 2 yıl; 2 yıllık yüksek okul mezunları için 3 yıl, lise ve dengi okul mezunları için 4 yıl zabıta komiseri olarak çalışmış olmak, -Belediye Zabıta Yönetmeliği 19. madedenin (2). paragrafı; Belediyeler, atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerini dikkate alarak belirlerler. Bu sürelerin en az iki yılının zabıta teşkilatında geçmiş olması şarttır. Kurumumuzda 2 yıl süredir zabıta komiseri kadrosunda çalışan personelimiz görevde yükselme sınavından başarılı olursa yukarıdaki paragraf doğrultusunda 4 yıllık zabıta komiseri olarak çalışmak şartı aranmaksızın Zabıta Amirliğine atanabilir mi? (2 yıl zabıta memuru olarak yaptı, 2 yıl da zabıta komiseri) 2- Kurumumuzda norm kadro yönetmeliği kapsamında 1 adet zabıta komiseri kadrosu bulunmaktadır. Diğer boş kadrolardan iptal ederek ikinci zabıta komiseri kadrosu ihdas edebilir miyiz? Yoksa norm kadro yönetmeliğindeki kurumumuza tahsis edilen 1 adet zabıta komiseri kadrosunu sayısı muhafaza mı edilmeli?

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar