Görevde Yükselmede Farklı Alt Görev Hizmet Süresi Hk.

  • 12.04.2021 *** G***
  • ********* ****** Saimbeyli Belediyesi

Soru

Kolay gelsin hocam; Görevde Yükselme yönetmeliğinin 7. Maddesi hükümlerinde (2) Birinci fıkranın (a), (e) ve (f) bentlerinin (2) numaralı alt bentlerinde sayılan ve farklı alt görev hizmet süresi belirlenen unvanlarda çalışmış bulunan personelin alt görev hizmet süresinin hesaplanmasında; a) İki yıllık süre aranan alt görevlerde geçen sürenin tamamı, b) Dört yıllık süre aranan alt görevlerde geçen sürenin yarısı, c) Altı yıllık süre aranan alt görevlerde geçen sürenin üçte biri, alınmak suretiyle, toplam en az iki yıllık süre şartı aranır denilmektedir. Benim 7 yıllık zabıta memurluğu sürem farklı alt görev hizmet süresi belirlenen unvanlara dahil mi?

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar