2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 15) (Tedavi Yardımı)

  • Mevzuat Tarihi09.07.2005
  • KurumMaliye Bakanlığı

Bu Tebliğ; tedavi yardımına ilişkin 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı ortaya çıkacak tereddütlerin giderilmesi, değişikliklerin ve düzenlemelerin yapılması amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar