İtfaiye Personeli Görevde Yükselme Sınavı

  • 15.12.2017 C*** Y***
  • ********* ****** Merzifon Belediyesi

Soru

İyi günler hocam; Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğünde görevli İtfaiye Eri Personellerimizden 12 İtfaiye eri personelimiz, İtfaiye Çavuşu kadrosunda boş bulunan 4 adet İtfaiye Çavuşu Kadrosuna, İtfaiye Yönetmeliğinin 19,20,21,22,23 üncü maddelerinde yer alan hükümleri yerine getirmek kaydı ile Görevde Yükselme Sınavına başvurmuşlar ve bu personellere gerekli eğitimi vermek ve sınavı gerçekleştirmek üzere ilgili Yönetmeliğin 25.maddesi hükümleri gereğince, Yüksek Öğretim Kurumundan eğitici personel talep edilmiş, görevlendirilen heyet gerekli eğitimi gerçekleştirmiş, önümüzdeki tarihlerde yazılı sınavı gerçekleştireceklerdir. İtfaiye Yönetmeliğinin 25. madde hükmünde, yüksek öğretim kurumlarından birine yaptırılacak sınavlara katılmak ve başarılı olmak şartı arandığından, ilgili personellerimizin sınavları, Belediyemizce görevlendirilen; gerek eğitimi gerçekleştirilen gerekse sınavı gerçekleştirilecek olan Yüksek Öğretim Kurumu eğitici personeline yaptırılarak ve sınavda başarılı olanlar not sıralamasına göre belirlenmiş olacağından; Ancak; aynı yönetmeliğin 24.maddesinde ise, sınav kurulunun Belediye Başkanının belirleyeceği en az 3 kişiden oluşan komisyon tarafından da yapılması hüküm altına alınmış olduğundan, bu durumda; Yönetmeliğin 24.madde hükmüne göre sınav kurulunun gerekli olup olmadığı, şayet olacak ise bu sınav kurulunun “sözlü sınav” için mi gerekli olacağı, Şayet gerekli olmayacak ise Yönetmeliğin 25 .madde hükmü gereğince, gerek eğitim veren gerekse sınavı gerçekleştirecek olan yüksek öğretim kurumundan görevlendirilen eğitici yetkili personelin yapacağı sınavda en yüksek puan alanların not sıralamasına göre mi, göreve başlatılacaklarının açıklamasını arz eder, saygılarımı sunarım.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar