Vakıflar Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi08.02.2009
  • KurumVakıflar Genel Müdürlüğü

Bu Yönetmelik; Vakıflar Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personeli kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar