Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi19.02.1975
  • KurumBakanlar Kurulu

Bu Yönetmelik; hükümleri günlük çalışma saatleri dışında yapılacak fazla çalışmanın uygulanmasına ilişkin esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 inci maddesi gereğince düzenlenen bu Yönetmelik hükümleri, aynı Kanuna tabi memurları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar