Yeni Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Tereddütlü Hususlar Hk.

  • 03.07.2020 K*** K***
  • ********* ****** Susuz Belediyesi

Soru

Sn Hocam, yeni yayınlanan GYY’de bazı tereddütler yaşamaktayız:

Soru1: a) Müdür ve şube müdürü kadrosuna atanabilmek için; 1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) Son müracaat tarihi itibarıyla, koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, bando şefi, hukuk müşaviri, çözümleyici, uzman, sivil savunma uzmanı, ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru ile eğitmen kadrolarında veya en az önlisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl ya da 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az altı yıl çalışmış olmak, şartı aranmaktadır. Bu maddeye göre şef, muhasebeci, sayman, düz vasıfsız memur, tekniker ve teknisyenler anlaşıldığı kadarıyla sınava katılabileceklerdir. Fakat ilgili maddeye istinaden 4 yıllık öğrenim gerektiren THS bulunan mühendis, mimar, matematikçi vb... kadrolarda bulunanlar müdürlük sınavına katılamayacaklar mıdır?

Soru2: e) Şef kadrosuna atanabilmek için; 1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) Son müracaat tarihi itibarıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan görevler ile mühendis hariç en az önlisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl; aynı bendin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az dört yıl çalışmış olmak, denilmektedir. Bu maddeye istinaden anlaşılan mühendisler şeflik sınavına katılabilecekler fakat 4 yıllık öğrenim gerektiren THS bulunan mimar matematikçi vb... kadrolarda bulunanlar şeflik sınavına katılamayacaklar mıdır?

Soru3: mühendisler şeflik sınavına katılacak olup müdürlük sınavına katılamayacaklar ise bu yönetmeliği hazırlayan üstat neyi planlamıştır?

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar