Sözleşmeli Personelin İşe İadesi Hk.

  • 25.04.2021 *** H***
  • ********* ****** Çerkezköy Belediyesi

Soru

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre tam zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalışan kişinin 31/12/2018 tarihinde iş akdi feshedildikten sonra 25/01/2019 tarihinde Tekirdağ 1. İdare Mahkemesine dava açmıştır. İdare Mahkemesi ''davanın reddine'' hükmetmiştir. Sözleşmeli Personelin istinaf başvurusu sonucunda İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından yerel mahkeme kararının ''kaldırılmasına'' dava konusu işlemin'' iptaline'' işlem nedeniyle yoksun kılınan parasal hakların dava açma tarihi olan 25/01/2019 tarihinden itibaren uygulanacak yasal faizi ile birlikte Kurumumuz tarafından personele ''ödenmesine'' (Danıştay' da temyiz yolu açık olmak üzere) karar verilmiştir. Kişinin müracaatı olmayıp Yerel Mahkeme kararı kuruma iletilmiştir. Bu durum karşısında kişinin alacaklarına ilişkin talep dilekçesi beklenmeli mi? Yoksa İdare Yargılama Usul Kanunu'nun 28. maddesi (.....Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak (30) otuz günü geçemez.) hükmüne göre mi işlem yapmalıyız? Ayrıca belirtilen personelin Zorunlu Bireysel Emeklilik ile ilgili 45 yaşın altında olduğu (41 yaşında) düşünülerek kesintilerin yapılması uygun olur mu? Kişinin çıkışını yaptığımız için tekrar işe giriş yapmalı mıyız? Kişinin hala müracatı yok. Aylık sigorta bildirimi açısından geriye dönük sigorta bildirimi 25/01/2019'dan hangi aya kadar bildirilmeli? (Şu an Mart 2021 ayı bildirim verilme süresi geçmiştir.) Kişinin başvurusuna göre mi? Şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımızla.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar