Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine ve Maliye Uzmanlığı Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi25.01.2020
  • KurumHazine ve Maliye Bakanlığı

Bu Yönetmelik; Hazine ve Maliye Uzmanı ile Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, giriş sınavı, komisyonların oluşumu, yetiştirilmeleri, tez hazırlama ve yeterlik sınavları, atanmaları, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar