Çalışma Usul ve Esasları

  • Sıralama

Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Ticaret Denetmen Yardımcılarının mesleğe alınmaları, giriş sınavları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları ile Ticaret Denetmenleri ve Ticaret Denetmen Yardımcılarının görevleri, yetkileri, sorumlulukları ve atamaları ile çalışma usul...

Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Hizmetleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde dalış hizmetlerinin yürütülmesi ile bu hizmetleri yürütecek personelin seçilmesi, yetiştirilmesi, görevlendirilmesi, görevinin sonlandırılması ve özlük işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirle...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının teşkilat ve görevlerini, denetlenenlerin yükümlülüklerini, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının mesleğe giriş ve yeterlik sınavla...

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Teftiş Kurulu Başkanlığının teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile Teftiş Kurulu Başkanı, müfettişler, müfettiş yardımcıları ve Teftiş Kurulu Başkanlığı Yazı İşleri Servisi Şefliğinin görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edil...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Çalışma Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının çalışma usûl ve esaslarını belirlemek amacıyla çıkarılmıştır.

Banka Çağrı Merkezlerinin Hizmet Seviyesinin ve Kalitesinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; bankaların çağrı merkezlerinin hizmet seviyesinin ölçülmesi ve hizmet kalitesinin belirlenmek amacıyla hazırlanmış olup, bankalar tarafından kullanıcıya sunulan çağrı merkezi hizmetlerine, çağrı merkezi hizmet seviyesinin ölçülmesine v...

Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; sanayi ve teknoloji uzmanı ile sanayi ve teknoloji uzman yardımcılarında aranacak nitelikleri, mesleğe alınmalarını, yetiştirilmelerini, yeterlik sınavlarını, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek ama...

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının kuruluş ve görevlerini, müfettişlerin mesleğe giriş ve yeterlik sınavları, atanma, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını, denetime tabi olanların yükümlülükler...

Milli Emlak Uzmanlığı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Milli Emlak Uzmanı ve Uzman Yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme ve yeterlik sınavları, çalışma usul ve esasları, görev, yetki, hak ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının taşr...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine ve Maliye Uzmanlığı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Hazine ve Maliye Uzmanı ile Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, giriş sınavı, komisyonların oluşumu, yetiştirilmeleri, tez hazırlama ve yeterlik sınavları, atanmaları, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hus...