Uzman Erbaşlıktan Ayrılanların Açıktan Atanması Hk.

  • 14.09.2020 A*** ***
  • ********* ****** Tunçbilek Belediyesi

Soru

Sayın Hocam; Uzman Erbaş olarak görev yapmakta iken kendi isteği ile ayrılan kişinin atanabilmesi hususunda; 10/02/2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14'üncü maddesi ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5'inci maddesine "Uzman erbaşların 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az yedi hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekir." fıkrası eklenmiştir. Belediyemize memur olarak atanmak üzere başvuruda bulunan dilekçe sahibinin evraklarında kişinin bu yasa çıkmadan önce 28.03.2011 tarihinde göreve başladığı 31.12.2015 tarihinde ise görevini bıraktığı belirtilmektedir. 1- Bahsi geçen şahsın atama yapılabilmesi için yasa geriye yönelik işler mi? 2) Atanabilirse başkanlık oluru yeter mi? Belediye personel gideri 2019 yılı bütçesinin %40’ını geçmiş durumda.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar