Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi15.05.2020
  • KurumÇevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bu Yönetmelik; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde görev yapan personelin yer değiştirme suretiyle atanmalarında hizmet gereklerini esas alarak atamayı belli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve yurdun değişik hizmet bölgeleri ve alanlarında görev yapmalarını sağlayarak hizmetin yaygınlaşmasını temin etmek amacıyla hazırlanmış olup, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde milli emlak dairesi başkanı, emlak müdürü, milli emlak müdürü, emlak müdür yardımcısı, milli emlak müdür yardımcısı ile denetim yetkisi bulunan milli emlak uzmanı unvanlı personeli kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar