Sözleşmeli Eğitmen İstihdamı

  • 31.12.2019 R*** D***
  • ********* ****** Cumayeri Belediyesi

Soru

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda; "Madde 15- (değişik 22/11/2010-2010/1169) esaslara sözleşmeli personel pozisyon unvanları ile asgari nitelikleri gösterir (4) sayılı cetvel eklenmiştir. Bu cetvelde belirtilenler dışında sözleşmeli personel pozisyonları kullanılamaz ve talepte bulunulamaz. Kurumlar söz konusu cetvelde belirlenen asgari niteliklere, hizmetin gereği ilave nitelikler belirleyebilirler." denilmektedir. Esaslarda bulunan 4 sayılı cetvelde A-Sözleşmeli Personel pozisyon unvanları ile asgari nitelikleri gösterir cetvelde eğitmen kadrosu bulunmamaktadır. Buna rağmen belediyemiz norm kadro cetvelinde bulunan eğitmen kadrosunda, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine göre belediyeler sözleşmeli personel çalıştırabilir mi? Bu şekilde sözleşmeli çalıştırılan personelin sözleşmeleri 31.12.2019 tarihinde sona ermektedir. Sözleşmelerini yenilenmesinde sakınca var mıdır?

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar