Kameramanın Şef Kadrosu İçin Görevde Yükselmeye Başvurması Hk.

  • 21.01.2020 U*** ***
  • ********* ****** Kula Belediyesi

Soru

Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde 6/3 derece ve kademe de Kameraman Kadrosunda Devlet Memuru olarak görev yapmakta olan personelimiz. 2017 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından açılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvuru yapmış; ancak 28.12.2016 tarihli ve 93127266-902.03-E.28161 sayılı yazıya istinaden Manisa Kula Belediye Başkanlığını’nın 15.03.2017 tarihli ve 72156284 -902.03/5043 sayılı yazısına cevap olarak vermiş olduğu Mahalli idareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına dair Yönetmelik hükümlerine göre Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin hususların bildirildiği ilgi (a) yazımız üzerine iliniz dahilindeki mahalli idarelerin görevde yükselme sınav başvurularının icmal edilerek liste halinde iletildiği ilgi (b) yazısının incelenmesinde; görevde yükselme sınavı başvuru formunun 82. Sırasında (Kameraman) kadrosunda görev yapan Yeliz Ay Hırka’nın boş bulunan (4) üncü dereceli (şef) kadrosuna başvuruda bulunduğu ancak durumumun Mahalli idareler Personelinin Görevde Yükselme ve unvan değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin “ Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranan özel şartlar başlıklı 7. Maddesinin (e) bendi hükümlerine uygun olmadığı değerlendirilmiştir. 1-Bahsi geçen personelimiz Görevde Yükselme Sınavına mı yoksa Unvan değişikliği sınavına mı girmesi gerekiyor? Genel İdari Hizmetler Sınıfında yer alan kameramanlık direk Görevde yükselme sınavına giremiyor mu? 2- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin; a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl, b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl, c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl, hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır. Maddesinden yola çıkarak 2006 yılında üniversiteden mezun oldum. 16.03.2006-10.09.2013 tarihleri arasında 2087 gün özel sektörde 11.09.2013-26.11.2020 tarihleri arasında kamu kurumunda 2310 günü bulunmaktadır. Buna Göre 3. Ve 4. Dereceli kadrolara atanması mümkün müdür? 3- 6/3 Genel İdari Hizmetler Sınıfında Kameraman unvanında görev yapan bir Memur Unvan Değişikliği sınavına girmeden Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği kadrosuna geçiş yapabilir mi? Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmenliğine geçiş yapan memur aynı yıl içinde görevde yükselme sınavına girebilir mi? Yoksa Sınava Girmesi için bu unvanda belirli bir yıl çalışma şartı bulunmakta mıdır? İlgilendiğiniz teşekkür ederim.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar