Maliye Bölümü Mezununun Ekonomist Kadrosunda Sözleşmeli Olarak İstihdamı Hk.

  • 29.12.2020 M*** B***
  • ********* ****** Alpullu Belediyesi

Soru

Sayın Hocam; Belediyemiz Norm Kadro gereği D2 grubunda yer almakta Teknik Hizmetler Sınıfında iki adet Teknisyen kadrosu boş, bir adet tekniker kadrosu sözleşmeli olarak çalışmaktadır. Belediyemizde Teknik Hizmetler Sınıfındaki boş bulunan teknisyen kadrosunu Meclis kararı ile iptal ederek Ekonomist Kadrosu ihdas edebilir miyiz? Ekonomist kadrosu TH sınıfında mı yer alır? (tereddüt edilen konu) İhdas edilmesi durumunda Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim) İktisat Fakültesi Maliye Bölümü mezunu kişiyi Ekonomist kadrosunda Sözleşmeli olarak çalıştırabilir miyiz? saygılarımla,

Cevap

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Yönetmeliği eki (I) Sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Memur Kadro Kütüğüne göre, Ekonomist kadrosu  TH Sınıfında yer almakta olup, Meclis kararı ile boş Teknisyen kadrosunun iptal edilip yerine Ekonomist kadrosu ihdas edebilirsiniz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 02.01.2020 tarih ve 2020/2 nolu Genelgesinde; sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek kadro unvanları belirlenmiş, ayrıca sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların eki 4 Sayılı Cetvelde aranan nitelikler veya Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte yer alan nitelikleri taşıması gerektiği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, bahsi geçen Yönetmeliğin 9. maddesinin (b/1) bendinde; Ekonomist kadrosunda sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde, "Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ekonomi, iktisat, maliye, bankacılık-finans, bankacılık, ekonomi ve finans, ekonomi-yönetim bilimleri, finans matematiği, uluslararası finans, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ekonomik ilişkiler veya çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden mezun olmak" şartı getirilmiştir.

Buna göre, Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim) İktisat Fakültesi Maliye bölümü mezunu kişinin Ekonomist kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdamı mümkündür. 

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar