MİT Müsteşarlığına İstihbarat Uzman Yardımcısı Olarak Atanan ve Başka Bir Kuruma Naklen Geçenlere Uygulanacak İntibak ve Ek Derece ve Kademe Hükümleri

  • Mevzuat Tarihi26.03.2013
  • KurumDevlet Personel Başkanlığı

ÖZET: Mit Müsteşarlığına istihbarat uzman yardımcısı olarak atanan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A/8-a-b) ve (F) fıkraları gereğince giriş derece ve kademelerine bir derece eklenen ancak 2011 yılında 4. Sınıf istihbarat uzmanı olarak atandıklarında mezkur Kanunun 36 ncı maddesinin (A/11) fıkrası gereğince haklarında bir derece yükselmesi uygulanmayan ve başka bir kuruma … uzmanı olarak naklen atanan personele, adı geçen Kanunun 71 nci maddesinin 3 ncü fıkrası hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı hususunda.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar