İntibak ve Terfi

  • Sıralama

Belediye Meclisinde Geçen Sürelerin 657 Sayılı Kanun Yönünden Değerlendirilmesi

Bu Görüş; Belediye Meclis üyeliliğinde geçen sürelerin 657 sayılı Kanunun 68/B­c maddesi gereğince kazanılmış hak aylığı yönünden ve emekli keseneği yönünden değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkindir.

Daire Başkanı Kadrosuna Atanmada İşçilik Hizmetlerinin Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği

Bu Görüş, Büyükşehir Belediyesinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak 25 yıl hizmeti bulunan ve sonra özel kalem müdürü kadrosuna atanan personelin, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki daire başkanı kadrosuna atanabilmesi için işçilik hizmetlerinin d...

Orta Öğrenimde Normal Öğrenim Süresinden Fazla Okuyan Devlet Memurları

Bu görüş, orta öğrenimde normal öğrenim süresinden 1 yıl fazla okuyanların intibaklarına ilişkindir.

Askeri Personel İken 657 Sayılı Kanun Kapsamına Geçenlerin Hizmet Süresi Değerlendirmesi

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanuna tabi olarak görev yapmakta iken kendi istekleri ile görevlerinden ayrılan ve...

Tekrar Memurluğa Dönen Belediye Başkanının Başkanlık Dönemindeki Sicil Değerlendirmesi

Bu görüş; 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008 yılları sicil notu ortalamasının 90 puan üzeri olan ve mahalli idareler seçimleri sonucunda belediye başkanı olan kişinin, 2014 yılında tekrar memur olarak göreve başlaması halinde söz konusu 5 yıllık sicil no...

Aylıksız İzin Sürelerinin Kazanılmış Hakta ve İntibakta Değerlendirilmesi

Bu görüş, doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin memurun kazanılmış hak aylığında dikkate alınıp alınmayacağı, intibak işleminin ne zaman yapılacağı, bu sürelerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 nci, 64 üncü maddesi ile 68 inci madd...

Adaylık Süresinin Kademe İlerlemesinde Dikkate Alınması

Bu görüş; aday memurlukta geçen sürelerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmak için gerekli olan disiplin cezası almaksızın geçirilecek sekiz yıllık sür...

Memurun Taşeronluktaki Sürelerinin Değerlendirilmesi

Bu görüş, taşeron işçi olarak çalışılan sürelerin memurun kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkindir.

Uzman Çavuşluktan İstifa Ederek Memur Olarak Atananların İntibakları, Kademe ve Dereceleri

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'na tabi olarak görev yapmakta iken istifa ederek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 92 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Devlet memurluğuna ataması yapıl...

Disiplin Cezalarının Sicilden Silinmesinde Derece Yükselmesi

Bu görüş, disiplin cezaları özlük dosyalarından silinen memurlara, kademe ilerlemesi uygulanıp uygulanamayacağı ile bu durumda bulunan memurların 657 sayılı Kanunun 37 nci maddesi hükmünden yararlandırılıp yararlandırılamayacaklarına ilişkindir.