2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 8) (Tedavi Yardımı)

  • Mevzuat Tarihi02.04.2004
  • KurumMaliye Bakanlığı

Bu Tebliğ; 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar yapılan uygulamalar dikkate alınarak tedavi yardımına ilişkin değişiklik ve düzenlemelerin yapılması amacıyla yürürlüğe konmuştur

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar