Sağlık Teknisyeninin Üst Öğrenimi ve Ek Göstergesi Hk.

  • 28.04.2021 Y*** K***
  • ********* ****** Altınordu Belediyesi

Soru

Belediyede SHS (Sağlık Hizmetleri Sınıfı) Toplum Sağlığı Teknisyeni (Sağlık Memuru) Kadrosunda, Müdür Vekili olarak görev yapmaktayım. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümünden 04.09.2020 tarihinde mezun olmuş bulunmaktayım. YÖK Başkanlığının “Sağlıkta Lisans Tamamlama Programlarının Üst Öğrenimleri Hk.” Konulu yazısında kurumların sağlık hizmetleri sınıfında yer alan personellerin üniversitelerin hangi bölümlerini bitirmeleri durumunda mesleki üst öğrenim sayılacağına ilişkin programlar belirtilmiş ve bu bölümler arasında mezun olduğum Sağlık Yönetimi programı da sayılmıştır. Bakanlar Kurulu Karar’ının 4’üncü maddesinin (e) fıkrasında; “Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir.” hükmü yer almaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun hizmet sınıfları itibariyle unvan veya aylık alınan derecelere göre ek gösterge tablosunda Sağlık Hizmetleri Sınıfında, Sağlık Yönetimi bölümüne karşılık gelen Diğer Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri unvanı için belirlenen 1. Derece puanı 3000 olarak gösterilmiştir. Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde mezun olduğum Sağlık Yönetimi bölümünün, bulunduğum hizmet sınıfına atlanılabilecek mesleki bir üst öğrenim olması nedeni ile 2200 olan ek göstergemin 3000’e çıkarılmasında sakınca bulunup bulunmadığının gerekçeleriyle birlikte bildirilmesini saygılarımla arz ederim.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar