Bedelli Askerlik

  • 11.10.2018 N*** ***
  • ********* ****** Yıldırım Belediyesi

Soru

5393 sayılı Belediye kanununun 49. maddesi uyarınca kurumumuzda sözleşmeli personel olarak istihdam edilen personelimiz 7146 sayılı kanun uyarınca bedelli askerlik yapacak olup, bedelli askerlik süresi boyunca anılan kanun uyarınca ücretsiz izinli sayılmayı talep etmektedir. Ancak; Bakanlar Kurulunun 06.06.197-7/15754 sayılı kararı ile kabul edilen ve 28.06.1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1. Maddesinde ; “Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin; a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması, b) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler. Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.” hükmü amirdir. Bu kapsamda, Belediyemizde sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken anılan kanun uyarınca bedelli askerlikten yararlanmak üzere müracaat eden personelimizin işlemlerinin, Ek-1 madde uyarınca mı yoksa, 7146 sayılı kanunda belirtildiği şekli ile ücretsiz izinli sayılmak sureti ile mi yapılması gerektiği hususunda tereddütler yaşanmaktadır. Konu hakkındaki görüşlerinizin tarafımıza bildirilmesini arz ederim.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar